Easydus, organize without fuss LOGIN NL
EN
CONTACT VOOR WIE TOEPASSINGEN
Voldoet aan EU AVG

DISCLAIMER WEBSITE

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Easydus B.V., handelend onder de naam Easydus, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5613172.

De disclaimer is van toepassing op alle informatie die op deze website wordt aangeboden. De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Easydus. Easydus besteedt uiterste zorg aan een actuele, toegankelijke, correcte en complete website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Easydus kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.easydus.nl en/of op www.easydus.com noch voor de gevolgen van verspreiding van de aangeboden informatie op internet of anderszins.

Hoewel het streven van Easydus er op gericht is dat de website continu toegankelijk is, kan Easydus ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen -op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan- als gevolg van het feit dat de website van Easydus om welke reden dan ook op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Voorts kan de website tijdelijk of definitief buiten gebruik zijn gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Het is mogelijk dat via de website van Easydus toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Deze links zijn geen aanbeveling, advies of aanbod door Easydus. Easydus kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de toegankelijkheid, de inhoud en de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of -sites.

Easydus B.V. behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (teksten, grafisch materiaal, logo's) voor. De informatie en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of ge-deeplinkt.

Vraag demo en gratis adviesgesprek aan

Contacteer Easydus

Image Modal